PENGANTAR FIKIH THAHARAH

PENGANTAR FIKIH THAHARAH HM.Sulkhan Zainuri, Lc, M.A.   Pendahuluan Segala puji bagi Allah, Dzat yang mengatur alam semesta. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiyullah Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah memandu kita dengan sunnah-sunnahnya.   Thaharah (bersuci) merupakan salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam, di mana Allah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa …

PENGANTAR FIKIH THAHARAH Read More »