Judul: Untaian Mutiara Hadis Nabi

Penulis: Achmad Dahlan

Penerbit: Interlude Yogyakarta

ISBN: 978-602-5873-84-3

Dimensi: 15 cm x 23,5 cm

Jumlah halaman: xii + 144 hlm

Harga: Rp. 20.000,-

 

Sinopsis:

Sebagai sumber syariat Islam yang kedua setelah Alquran, al-Hadits an-Nabawi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam tradisi kajian Islam. Tidak heran kalau kita menemukan bahwa kajian Ilmu Hadis dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya mempunyai rujukan buku-buku yang paling banyak. Dalam kedudukannya sebagai sumber syariat, hadis haruslah dipahami dengan menggunakan metode yang benar, sehingga menghasilkan pemahaman yang benar pula. Kesalahan dalam menggunakan metode akan membawa kepada kekeliruan, kesalahpahaman, bahkan penyimpangan.

Buku ini adalah sebuah usaha untuk memudahkan pemahaman hadis kepada masyarakat awam. Penulis menghimpun 51 hadis dan kemudian mengkategorikannya berdasarkan tema akidah, ibadah, raqa’iq, akhlak dan dakwah. Hal itu dilakukan agar memudahkan pembaca mencari hadis yang diinginkan. Semua hadis dijelaskan siapa Mukharrij-nya dan juga derajatnya, agar memberi rasa tenang dalam mengamalkannya. Penulis kemudian menjelaskan kandungan hukum dan hikmah hadis secara singkat. Pemaknaan dan penggalian hukum serta hikmah yang terkandung di dalam hadis merupakan ijtihad penulis dengan merujuk kepada syarah para ulama, disertai komitmen terhadap methodologi pemaknaan hadis yang dijelaskan para ulama.

Detail Pesanan
Total
Secure 100%

Pilih Metode Pembayaran

telah membeli Untaian Mutiara Hadis Nabi
45 menit lalu