AL-AUZA’I, IMAM FIKIH NEGERI SYAM

AL-AUZA’I,  IMAM FIKIH NEGERI SYAM Oleh: Achmad Dahlan, Lc., MA.   Nama dan Masa Kecil Al-Auza’i Nama lengkapnya Abdurrahman bin Amr bin Yuhmid al-Auza’i as-Saibani asy-Syami ad-Dimasyqi. Nisbat al-Auza’i berasal dari tempat tinggalnya. Auza’ sendiri pada awalnya merupakan sekumpulan orang dari berbagai kabilah Arab dari Himyar (Yaman) yang berhijrah ke sebuah desa dekat Damaskus, sehingga …

AL-AUZA’I, IMAM FIKIH NEGERI SYAM Selengkapnya »