IkadiDIY.com

Kolom Fiqh Oleh Sulhan Zainuri

SARANA BERTHAHARAH

SARANA BERTHAHARAH Oleh: Ust. Sulkhan Zainuri, Lc., MA.   Pendahuluan Segala puji bagi Allah Dzat Yang menurunkan air dari langit yang menjadikan segala sesuatu menjadi hidup. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabiyullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita tata cara beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wata’ala menyediakan air sebagai sumber …

SARANA BERTHAHARAH Read More »

PENGANTAR FIKIH THAHARAH

PENGANTAR FIKIH THAHARAH HM.Sulkhan Zainuri, Lc, M.A.   Pendahuluan Segala puji bagi Allah, Dzat yang mengatur alam semesta. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiyullah Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah memandu kita dengan sunnah-sunnahnya.   Thaharah (bersuci) merupakan salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam, di mana Allah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa …

PENGANTAR FIKIH THAHARAH Read More »

PENGANTAR FIKIH ISLAM

PENGANTAR FIKIH ISLAM Oleh: Ust. H. M.Sulkhan Zainuri, Lc., MA.   Pendahuluan Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, atas segala nikmat yang bisa kita rasakan sampai relung hati. Shalawat dan salam akan senantiasa kita panjatkan kepada Baginda Nabi, yang telah memberi panduan secara teliti dalam menyusuri kehidupan di bumi.   Pemahaman terhadap pesan Ilahi, …

PENGANTAR FIKIH ISLAM Read More »