IkadiDIY.com

Naskah Khutbah Jumat 17 September 2021 Versi Bahasa Jawa, Edisi 271, Ikadi DIY: NGGAYUH LAN JAGA ISTIQOMAH

NGGAYUH LAN JAGA ISTIQOMAH

Oleh: Ust. Sihnarman, M. Pd.
(Bidang Pendidikan dan Pesantren, PW IKADI DIY)

Nyalin Basa: Ust. Indra Gunawan, S. ST.
(Bendahara PD Ikadi Bantul)

  

Download PDF Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

Download MS Word Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن، أَمَرَ بِالْاِسْتِقَامَةِ عَلَى الدِّيْن، وَعِبَادَةِ اللهِ فِي كُلِ وَقْتٍ وَحِيْن.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه، خَالِقُ الْخَلْقِ أَجْمَعِيْن،  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، أُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْن، وَقُدْوَةً حَسَنَةً لِلثَّقَلَيْن.

اللهم صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن.

أَمَّا بَعْدُ؛

فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْن، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)).

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)).

  

Hadirin Jamaah Shalat Jumat Rahimakumullah

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur kita konjukaken dhumateng Allah SWT ingkang sampun paring kita kathah kenikmatan, sae ingkang awujud kesarasan, wekdal lan nyuswa saha ketetapan iman Islam. Mugi-mugi kanugrahan menika saget ndamel kita ngaturaken syukur panuwun ingkang saleres-leresipun.

 

Shalawat lan salam mugi-mugi tetep kaparingna dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad saw., kaliyan kawulawarga, para sahabat lan sedaya umatipun ngantos akhir ing jaman. Panjenenganipun ingkang sampun ngasto piwucal Islam lan mbimbing kita sedaya medal saking pepeteng gesang tumuju cahya ingkang padhang njingglang.

 

Minangka khatib, mboten kesupen keparenga kawula ngemutaken dhumateng para sedherek sedaya, linangkung tumrap awak kawula piyambak, sumangga kita tansah nambah raos iman lan taqwa dhumateng Allah kanthi saleres-leresipun takwa inggih kanthi nindaki dhawuhing agami saha ngajeng-ajeng ridha utawi ganjaran saking Allah. Lajeng nilaraken awisanipun Allah kanthi kebak raos ajrih dhumateng adzabipun wonten ing donya menika utawi ing akhirat samangke.

 

Pangarep-arep kita tiyang Islam nggih punika saget istiqamah ngleksanakaken prentahipun Allah lan ndherek sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Amargi kanthi istiqomah punika, kita badhe pinaringan kesempatan ingkang ageng pinaggih kaliyan Allah kanthi Husnul Khatimah. Napa malih Allah subhanahu wata’ala paring janji warta ingkang ngremenaken dhumateng sak sintena ingkang istiqamah, kados wonten ing firman Allah subhanahu wata’ala:

 

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

 “Satemene wong-wong kang padha ngucap: “Pangeran kula punika Allah”, ing  sabanjure padha gelem tumindak jejeg, ing kana para Malaikat tumurun, tembunge: “Sampeyan ampun sumelang, tuwin ampun sisah, kula aturi bingah kemawo wonten ing Suwarga ingkang sampun kagadhangaken dhumateng sampeyan”
(Q.s. Fushilat: 30)

 

Imam Ibnu Katsir njelasaken ayat menika kanthi ngendika: “Satemene wong-wong kang padha ngucap: “Pangeran kula punika Allah”, ing  sabanjure padha gelem tumindak jejeg”, yaiku tiyang ingkang ikhlas ing amal mung amarga Allah Subhanahu wa ta’ala, yaiku kanthi manut dhateng menapa ingkang dipun perintahaken dening Allah. Allah paring pawartos liwat malaikatipun supados kita mboten ajrih lan mboten sedhih.

 

Mujahid, As-Suddi lan Zaid ibnu Aslam ngendikaaken bilih ingkang dipun maksud nggih menika wonten ing wanci seda, para malaikat menika tumurun dhumateng dheweke kanthi ngendika: “Aja sumelang”. Yaitu sumelang ngadepi urip mbesuk ing akhirat. Lan aja sedhih tumrap donya sing ditilarke. Nanging Allah mrintahaken supados kita bingah dhateng Suwarga ingkang sampun kagadhangaken. Pramila Allah paring raos tentrem saking raos ajrih lan nyenengake manah, lan mboten wonten prastawa ageng ingkang kedados wonten dinten kiamat ingkang dipun sumelangi dening manungsa kejaba bab menika wau. Kagem tiyang mukmin adhem manahipun amargi pitedah saking Allah Subhanahu wata’ala kagem piyambakipun, lan amargi amal kesaenanipun wonten ing donya.

 

Hadirin Jamaah Shalat Jumat Rahimakumullah

Ageng sanget peparingipun Allah dhumateng kawulanipun ingkang istiqomah ing marginipun Allah SWT. Kanthi menika, kita kedah ngupaya sakiyat tenaga supados saged istiqomah wonten ing marginipun Allah, lan terus njaga keistiqomahan kasebut kanthi upaya:

 

Sepisan, mantepaken manah bilih sedaya ngibadah, pangurbanan, ngantos gesang lan pejah menika kagem Allah Ingkang Nguwasani Sedaya Alam. Allah subhanahu wata’ala paring pangandikan:

 

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Kandhakna(Muhammad), “Sejatine sholat kawula, ibadah kawula, gesang kawula lan pejah kawula namung kagem Allah, Pangeran Sedaya Alam.” (Q.s. Al An’am: 162)

 

Wonten ing at-Tafsir al-Muyassar dipun jelasaken: “Setan ajeng tansah nggodha manungsa ngantos manungsa kasebut pejah. Saperangan ageng manungsa badhe ndereki, kajaba kawulanipun Allah ingkang ikhlas. Pramila, kita dipun tuntut supados ngiyataken manah kanthi tansah matur dhateng Allah: “Sejatine sholat kawula, ibadah kawula, gesang kawula lan pejah kawula namung kagem Allah, Pangeran Sedaya Alam.”

 

Panggesangan wonten ing donya ingkang kebak rubeda lan pacoban nuntut kita supados gadhah manah ingkang teguh. Kateguhan manah menika dipun bangun kanthi keyakinan bilihg sedaya ingkang kita gadhahi, sedaya daya lan upaya kita lan gesang kita kedah dipun tujuaken dhumateng Allah kemawon. Tujuan menapa kemawon ingkang dipun niyataken manungsa kejawi dhateng Allah bakal sirna lan muspra. Allah Ingkang Maha Langgeng, sahingga menawi netepaken tujuan kita dhateng Allah, pramila kita badhe angsal panggesangan ingkang langgeng wonten ing suwargani pun Allah.

 

Kaping kalih, ngupaya kanthi sedaya kamampuan nindakaken sedaya kewajiban.

 

Buktinipun ikhlas nyembah dhumateng Allah inggih menika kanthi miturut dhateng syariatipun. Menapa ingkang dados prentahipun, kita kedah ngleksanakaken sakiyat tenaga kita. Lan ingkang dipun awisi kedah kita tebihi. Lepat sanget menawi ngaken ikhlas ngibadah dhumateng Allah nanging laranganipun tansah kita langgar, amargi keikhlasan kedah dipun dhasari kanthi katresnan dhumateng Allah. Lan tiyang ingkang tresna, badhe tansah tunduk dan patuh dhumateng ingkang dipun tresnani.

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Saking Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, piyambak ipun matur, “Kula sampun mireng Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam paring sabda, “Apa-apa sing tak larang, mangka adohi. Lan apa sing tak prentahke, lakonana saisamu. Satemene sing ngursak wong-wong sadurung ira yaiku kakean takon karo nylisihi prentah nabi-nabi dheweke.” (H.r. Al-Bukhari dan Muslim)

 

Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah,

Kaping tiga, tansah ngupadi ngilmu lan mucalaken. Allah subhanahu wata’ala paring pangandikan:

 

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

“Ora satrepe-wajare tumrap wong kang diparingi dening Allah Al-Kitab, hikmah, Ian kenabian, tumuli dheweke angucap marang para manungsa: “Sira padha nyembaha ing aku, dudu nyembah ing Allah”. Ananging dheweke mesthi angucap: “Sira padha dadia wong-wong robbani, jalaran sira tansah padha mulang-wuruk Al-Kitab, apa dene sira wus padha tetep nyinahu.” (Q.s. Ali Imran: 79)

 

Tumrap tiyang-tiyang ingkang iman, piyambakipun bakal tetep semangat ngupayakaken lan njembaraken ilmu supados langkung mangertosi menapa ingkang dipun kersaaken dening Allah marang makhlukipun. Pangertosan ingkang leres babagan syariat Allah badhe ngiyataken tiyang muslim nalika nindakaken  syariat Allah. Sasampunipun mangertos, piyambakipun ugi paring pitutur dhumateng sedulur sanesipun supados saget sami mangertosi kersanipun Allah Ta’ala.

 

Nomer sekawan, ndedonga kanthi temen nyuwun kekiyatan dhumateng Allah supados saged istiqomah wonten ing marginipun. Amargi upaya punapa kemawon ingkang dipun tindakake, mboten bakal saged kasil menawi mboten kaparingan idin saking Allah. Pramila kita dipun paring piwulang dening Nabi supados tansah nyuwun dhumateng  Allah tansah pinaringan pitedah dhumateng margi ingkang leres. Saben ndinten, paling mboten kita ndedonga kaping 17 kanthi matur: ”Ihdinash Shirathal Mustaqim”, paringana pitedah margi ingkang leres.

 

Menawi kita estu anggenipun ndedonga, pramila Allah subhanahu wata’ala janji badeh ngijabah. Gusti Allah ngandika:

 

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

”Lan manawa kawulaningsun padha pitakon marang sira Muhammad saka Sarira-Ingsun mangka jawaben, Ingsun iku cerak banget. Ingsun minangkani panuwune wong kang padha nenuwun marang Ingsun. Mangka supaya padha nyandikanana netepi dhawuhingsun, Ian padha imana marang Ingsun, muga-muga dheweke padha tetep ana ing kabeneran.” (Q.s. Al-Baqarah: 186)\

 

Mugi-mugi Allah paring pitedah dhumateng kita supados tansah istiqomah ing marginipun Allah, ngantos angsal suwarga ingkang dipun janjeaken dening Allah tumrapipun tiyang ingkang wangsul dhumateng Allah kanthi Husnul Khatimah. Aamiin yaa rabbal’aalamiin.

 

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَحِيْمُ

 

Khutbah Kaping Kalih

 

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

أَشْهَدُ أنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه.

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)).

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْن، حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ، يَا رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ كَمَا يَنْبَغِى لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ اْلأَوَّلِيْنَ وَاْلأَخِرِيْنَ، وَسَلِّمْ وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ كُلِّ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ، فَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ.

اَللهُمَّ أَعِزَّ اْلإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُسْرِكِيْنَ، وَانْصُرْ عِبَادَكَ الْمُوَحِّدِيْنَ.

رَبّنَا اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنَا وَبَنِيْنَا أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنام

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً ءَامِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيْم.

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى اْلأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *