IkadiDIY.com

Naskah Khutbah Jumat 24 September 2021 Versi Bahasa Jawa, Edisi 272, Ikadi DIY: LERESING AGAMI ISLAM

LERESING AGAMI ISLAM

Dening: Ust. Slamet Abdurrahman, S.Ag., M.Si.
(Bidang Pendidikan dan Pesantren, PW Ikadi DIY)

 

Nyalin Basa: Ust. Lasiman

(PD Ikadi Sleman, DIY)

   

Download PDF Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

Download MS Word Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،  وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْن،  وَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْن.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه،  الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْن،  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْن.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن، وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِيْن.

أمَّا بَعْدُ؛

فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْن، اِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنـْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالىَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: ((اَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ))

 

Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,

Sedaya puji dhumateng Allah ingkang sampun paring kenikmatan tumrap kita sedaya, linangkung nikmat iman lan Islam. Kita ugi muji syukur dhumateng Allah bilih dinten menika kita tasih pinaringan bagas waras lan wekdal kagem rawuh shalat Jumat menika. Shalawat lan salam mugi tetep kaparingna dhumateng junjungan kita Rasul Muhammad Saw., keluwarga, sahabat lan sedaya umatipun.

 

Minangka khatib, keparenga kula ngajak para rawuh ningkataken iman lan takwa kita . Namung kanthi takwa menika kamulyan ingkang saestu badhe kasembadan wonten ngarsanipun Allah SWT. Kados pangandikanipun Allah,

 

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Temen wong kang paling mulya antaranira ing ngarsaning Allah yaiku wong kang paling takwa.” (Q.s. Al-Hujurat: 13)

 

Para rawuh rahimakumullah,

Wonten panggesangan ing jaman globalisasi menika kita kedah ngiyataken kapitadosan ngengingi leresipun agami Islam, amargi kathahipun pacoban ingkang awujud propaganda, dedolanan tetembungan lan adu manising pangandikan ingkang pawadanipun moderasi lan toleransi beragama. Kados tetembungan: ”Sedaya agami sami utawi”, ”Sedaya agami leres.” Prayatan menika pun damel kanthi mapinten-pinten greget. Sebagian malah sengaja kepingin nyebar winih mangu. Wusananipun bab menika badhe ngaburaken keleresan lan ngringkihaken kapitadosan umat Islam. Kita perlu waspada bab menika.

 

Kita minangka umat Islam yakin leresipun agami kita. Lan dados hak kita kagem nggadhahi kapitadosan menika. Leresipun agami niki saget dipun buktiaken wonten tigang bab; kapitadosan, pangibadahan lan pranatan. Dhasar saklebeting tigang bab menika sanes dogma ananging aksioma nuninjih kanyatan ingkang saestu lan gampil tinampi nalaring manungsa.

 

Saklebeting bab sepisan nuninjih tembung kapitadosan, Islam mucalaken dhateng manungsa supados iman lan manembah namung dhumateng Allah SWT Gusti ingkang tunggal lan kanthi pamdom dhateng kitab suci Al-Qur’an. Islam ugi mucalaken bilih Nabi Muhammad minangka utusanipun Allah ingkang pungkasan kagem umat manungsa, supados dados Qudwah Hasanah utawi tulada ingkang sae kagem nindaaken syariat Islam.

 

Monggo kita rembak tigang kapitadosan menika.

Ingkang sepindah, Allah ta’ala minangka Gusti lan sesembahan umat Islam nggadhahi sifat ingkang cetha. Ing surat al-Ikhlas Allah paring pangandika,

 

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿٤﴾

”Kandhakna (Muhammad) Panjenengane Allah kang Maha Tunggal. Allah papan nyenyuwun ing sakabehing. Panjenengane ora peputra lan ora diputraake. Sarta ora ana siji wae kang madhani.” (Q.s. Al-Ikhlas: 1-4)

 

Ayat menika mucalaken bilih Gusti menika setunggal. Panjenenganipun papan gumantung sedayanipun, amargi panjenenganipun Maha Prakosa lan mboten butuh pambiantu sanesipun. Allah Maha Tunggal ingkang dipun buktiaken Panjenenganipun mboten kagungan putra lan mboten dipun putraaken. Mboten wonten ingkang sami kaliyan Allah amargi sedaya ingkang wonten ing jagad menika sami statusipun nuninjih makhkluipun Allah.

 

Ingkang nomer kalih, kitab suci Al-Qur’an ingkang dados pandoming gesang umat Islam. Wiwit awal suratipun, kitab suci niki sampun negasaken bilih isinipun mboten wonten ingkang mangu-mangu.

 

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِين

“Kitab (Al-Qur’an) iki ora ana mangu-mangune, pituduh tumrap deweke kang padha takwa.” (Q.s. Al-Baqarah: 2)

 

Lan piyambakipun mbuka dirinipun dhateng sok sintena ingkang sumadya nguji leresipun  kagem hanandhingi utawi ngasoraken isinipun.

 

وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Lan menawa sliramu tetep mangu-mangu marang Al-Qur’an kang Ingsun paringake marang kawulaningsun (Muhammad) gawea sak surat kang sak emper Al-Qur’an iku lan ajaken  kang nulungi sliramu sak liyane Allah, menawa sliramu wong kang bener.” (Q.s. Al-Baqarah: 23)

 

Namung pranyata ngantos sakmenika mboten wonten setunggal kemawon ingkang saget nindaaken tantangan niku.

 

Ingkang kaping tiga, tokoh panutan nganthi piwucal agami Islam nuninjih Rasul Muhammad Saw. Panjenenganipun minangka kaca benggala tumrap piyantun ingkang  pingin nggayuh kabagyan gesang dunya lan akhirat.

 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

Saktemene wus ana ing dirining Rasulullah iku patuladan kang becik tumrap sliramu (yaiku) tumrap wong kang ngarep-arep rahmating Allah lan tekane dina kiamat lan dheweke akeh nyebut  asmaning Allah.” (Q.s. Al-Ahzab: 21)

 

Panjenenganipun minangka titah sawantah sanes manungsa setengah pangeran utawi putranipun Gusti. Sanes ugi saking golonganipun malaikat. Menika sedaya wonten hikmahipun supados manungsa gampil niru tindak-tanduk lan kebiasaanipun minangka manungsa, nuninjih ngengingi kados pundi nindakaken panggesangan ingkang leres, trep pitedah agami. Wiwit alit sinau, makarya, kekeluargaan, pasrawungan, malah kepara dumugi pupating yuswa. Sedaya kanthi cetha saged dipun tiru dening sedaya manungsa.

 

Jamaah jumah rahimakumullah,

Bab kalih injih punika pranatan pangibadahan. Wujud lan jenis ibadah salebeting Islam nggadahahi wewarah ingkang lebet wiwit saking kewajiban sesuci saking hadats, wudhu supados suci lahir batos lan shalat gangsal wekdal ingkang pun tindakaken kanthi ajeg siyang ndalu. Sedaya menika minangka ritual ingkang sanget khas minangka sara manembah ngagungaken sarta emut dhateng Allah SWT. Allah paring pangandika,

 

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Saktemene ingsun iki Allah, ora ana pangeran kang hak sakliyane ingsun, mula sembahen ingsun lan jejegna shalat kanggo eling marang ingsun.” (Q.s Thaha: 14)

 

Kasampurnan shalat menawi katindakaken kanthi jamaah. Kanthi shalat menika saben piyantun ingkang iman dipun manunggalaken tanpa wates status sosial. Shalat dipun tindakaken ing sadhengah papan kanthi jamaah senajan dereng sami tepang. Menika nedahaken bilih Islam paring piwucal supados umatipun srawung kaliyan masyarakat.

 

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Lan jejegna shalat, tindakna zakat dan ruku’a bareng wong-wong yang ruku.” (Q.s. Al-Baqarah: 43)

 

Bab tiga injih punika pranatan paukuman. Piwucal ndamel aturan ingkang tegas ngengingi perkawis sae lan awon, halal lan haram. Aturan Islam dipun syariataken dening Allah mboten sanes kejawi namung kagem njagi fitrahipun manungsa supados kalis saking kacintrakan. Saweneh bab ingkang dipun haramaken mesthi ngemu piawon lan kemudharatan tumraping manungsa. Pramila salebeting Islam ngabotohan, zina, minum-minuman keras dipun haramaken amargi sedaya menika nuwuhaken kemudharatan tumraping manungsa. Sedaya aturan hukum ing salebeting Islam ngajak manungsa supados saged nggayuh gesang kabagyan lahir lan batos injih punika ingkang kawastanan Islami rohmatan lil alamin. Allah paring pangandika,

 

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Ora ana liya ingsun utusan sira Muhammad kejaba ndadekake rohmat tumrap sakabehing alam. (Q.s. Al-Anbiya’: 107).

 

Jamaah jumah rahimakumullah,

Menapa ingkang sampun dipun aturaken menika mugi saget ngiyataken iman kita. Malah Allah ugi sampun paring pangandika bilih Islam menika agami ingkang sampurna lan dipun ridhai Allah ta’ala,

 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

“Ana ing dina ini wus ingsung sampurnaake kanggo ira agama ira, lan ingsung cukupke marang ira ni’mat ingsun, lan ingsun ridhai Islam dadi agama ira.” (Q.s. Al-Maidah: 3)

 

Pramila, kita dipun emutaken dening Allah ampun ngantos mangu-mangu ngengingi leresipun agami Islam.

 

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Perkara sing bener kuwi saka Pengeran ira, mula aja pisan-pisan ira dadi wong kang mangu-mangu.” (Q.s. Al-Baqarah: 147)

 

Mekaten khutbah jumat ing siang menika, mugi kita sedaya tansaya tambah kiyat iman lan istiqamah ngrungkepi agami Islam. Aamiin Ya robbal alaamiin.

 

((وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ))

جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ، وَأَدْخَلَنَا وَإِيَّاكُمْ فِيْ زُمْرَةِ الْمُجَاهِدِيْنَ، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

 

Khutbah Kaping Kalih

 

اَلْحَمْدُ لِلَّه، وَالشُّكْرُ لِلّهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.

اللهم صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، نَبِـيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَليَ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالاَه.

 أَمَّا بَعْد؛

فَيَا أَيـُّهَا الْمُسْلِمُوْن، أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن.

وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِه، وَثَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِه، وَثَلَّثَ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْن، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيْمًا: ((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الِّذِيْنَ آمَنُوْاصَلُّوْاعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا))

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ اْلأَوَّلِيْنَ وَاْلأَخِرِيْنَ، وَسَلِّمْ وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ كُلِّ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ، فَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ.

رَبَّناَ اغْفِرْ لَناَ ذُنُوْبَناَ وَلِوَالِدِيْناَ وَارْحَمْهُمْ كَمَا رَبَّوْناَ صِغَاراً.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِيْنَنَا الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشُنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِيْ إِلَيْهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرّ.

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَع، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَع، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَع، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْتَجاَبُ لَه.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِاْلإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْم.

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *