SARANA BERTHAHARAH

SARANA BERTHAHARAH Oleh: Ust. Sulkhan Zainuri, Lc., MA.   Pendahuluan Segala puji bagi Allah Dzat Yang menurunkan air dari langit yang menjadikan segala sesuatu menjadi hidup. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabiyullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita tata cara beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wata’ala menyediakan air sebagai sumber …

SARANA BERTHAHARAH Selengkapnya »