IkadiDIY.com

Naskah Khutbah Jumat 22 Oktober 2021 Edisi 276, Ikadi DIY, Versi Bahasa Jawa: TRESNA DHUMATENG RASULULLAH SAW

TRESNA DHUMATENG RASULULLAH SAW

Dening: Ust. Achmad Dahlan, Lc., MA.

(Wakil Ketua, PW IKADI DIY)

Nyalin Basa: Ust. Dhanie Asy-Syakib, M.Pd.

(PD Ikadi Bantul, DIY)

 

Download PDF Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

Download MS Word Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ فَرَضَ حُبَّ نَبِيِّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْن، وَجَعَلَ اتِّبَاعَهُ مَكْرَمَةً لِلْمُسْلِمِيْن، وَبُغْضَهُ ذِلَّةً وَهَوَانًا لِلْكَافِرِيْن.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه، مُجِيْبُ دُعَاءِ الْمُضْطَرِّيْن، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، الْمَبْعُوْثَ هَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا لِلنَّاسِ أَجْمَعِيْن.

صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه، وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِيْن، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن.

أَمَّا بَعْدُ؛

فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِالتَقْوَى، فَهِيَ الزَّادُ فِي الدُّنْيَا، وَالنَّجَاةُ فِي الْأُخْرَى، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ))

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam kagungan derajat ingkang inggil wonten ing lebeting manah umat Islam. Amargi katresnan dhumateng Kanjeng Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam,  mboten sami kaliyan katresnan dhumateng piyantun sanesipun. Nresnani Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam inggih punika minangka perangan saking iman lan Islam kula lan panjenengan sami. Mboten sampurna iman piyantun muslim ngantos piyambakipun nresnani Rasulullah Saw. nglangkungi katresnanipun dhumateng bapa, biyung, putra lan sadayaning manungsa. Jumbuh kaliyan ngendikanipun (sabda) Kanjeng Nabi Saw.,

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

“ Ora sampurna iman ing antarane sira nganti aku luwih ditresnani tinimbang bapakne, putra lan kabeh manungsa. (Muttafaq Alaih)

 

Katresnan kula lan panjenengan sami dhumateng Rasulullah Shallallahu ’alaihi wasallam, temtunipun dherek tuntunan Gusti Allah Ta’ala. Gusti Allah Swt. ugi ndadosaken Kanjeng Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam minangka kekasih-ipun.

«لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّهُ أَخِيْ وَصَاحِبِي، وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا»

“Yen aku kersa ndadeake wong dadi khalil (wong sing dikasihi), aku bakal nggawe Abu Bakar dadi khalil-ku. Nanging, dheweke yaiku sedulurku lan kanca sing paling apik. Satemene Gusti Allah nggawe aku dadi kekasihe.”(H.r. Muslim)

 

Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ’alaihi wasallam  inggih punika saksampurna-sampurnanipun manungsa lan sakmulya-mulyanipun utusan Allah Swt. Panjenenganipun Nabi Shallallahu ’alaihi wasallam ugi  ingkang paling edi peni pasuryanipun, paling inggil pekertinipun, lan paling ageng jasanipun dhumateng kula lan panjenengan sami.  Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ’alaihi wasallam inggih punika utusan Gusti Allah Swt. ingkang paling sabar, paling asih dhateng umatipun lan paling kathah pendherekipun tinimbang sedaya nabi sanesipun. Gusti Allah Ta’ala sampun milih panjengenipun dados utusan ingkang ngasta risalah ingkang pungkasan; syariat ingkang sampurna lan paripurna, ingkang dados penutup sedaya syariat Allah Azza wa Jalla. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ’alaihi wasallam langkung utami, langkung agung lan langkung inggil kalungguhanipun dipunbandingaken sedaya malaikat, jin lan manungsa. Gusti Allah Ta’ala sampun paring pangandikan,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Ucapake (hai Muhammad),” Yen bapakmu, anakmu, sedulurmu, garwa, kulawarga, kasugihan sing wis kok garap, bisnis sing kok wedeni kelangan, lan papan sing kok tresnani, luwih sliramu trisnani tinimbang Allah lan utusane lan jihad fisabilillah, entenana nganti Allah paring paukuman. Lan Allah ora nuntun wong kang duraka.” (Q.s. At-Taubah: 24)

 

Jumbuh kaliyah ayat punika, Gusti Allah Ta’ala ngancam tiyang ingkang langkung nresnani sedaya nikmat donya tinimbang tresnanipun dhateng Gusti Allah lan rasul-ipun menawi piyambakipun badhe nampi azab saking Panjenenganipun Gusti Allah Ta’ala. Mekaten ingkang dipun ngendikaaken dening al-Hasan al-Bashri nalikanipun paring tafsir ayat punika, ”Entenana nganti Gusti Allah paring paukuman” Panjenenganipun ngendika, “Yaiku minangka ukuman kang bakal teka utawa sing ditundha.” (Tafsir al-Qurthubi: 10/142).

Ancaman punika ugi paring paugeran dhumateng kita, jejibahan nresnani Gusti Allah Swt. lan Kanjeng Nabi Muhammad Saw. nglangkungi saking sedaya jinising katresnan. Pramila amargi purkawis punika, al-Qadhi bin Iyadh ngendika: ”Cukup ayat iki minangka motivasi, peringatan lan dalil kanggo kewajiban nresnani Rasulullah lan pentinge perkara iki lan kautaman Rasulullah entuk kabecikan kasebut.” (Asy-Syifa Bita’rif Huquq al-Mushthafa: 2/18)

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Kathah piyantun ingkang ngakeni nresnani Kanjeng Nabi Shallallahu ’alaihi wasallam, ananging sekedhik ingkang saget mbuktiaken katresnanipun. Amargi sejatosipun, katresnan dhumateng Kanjeng Nabi Saw. mboten namung wonten ing lati kemawon. Ananging katresnan punika ugi kedah wonten ing pangraosan ingkang tulus lan dipun buktikaken kanthi tumindak.

Pramila sumangga kula lan panjenengan sami ngudi kawruh saking criyos para shahabat lebeting mbuktikaken katresnan piyambakipun sedaya.

Ingkang sepisan, kisah setunggaling tiyang estri saking Anshar, ingkang asalipun saking kabilah Bani Dzubyan. Wonten ing perang Uhud, piyambakipun kaicalan garwa lan kakangipun. Kekalihipun kelebet wonten antawis 70 shahabat ingkang seda lebeting perang kasebat. Nalikanipun dipun sanjangaken pawartos sedanipun garwa lan sadherek kakungipun, pitakenan sepisan ingkang dipun aturaken inggih punika “Kepriye kahanane Rasulullah Saw?” Para Shahabat mangsuli: ”Kanjeng Nabi Saw kahanane apik, hai Ummu Fulan.” Saklajengipun tiyang estri punika ngendika, ”Idinana aku dak deleng Kanjeng Nabi.” Pramila para shahabat maringi priksa kawontenan Rasulullah dhateng tiyang estri punika. Sasampunipun sumerep, tiyang estri punika ngendikan, ”Sedaya musibah punika kraos enteng sasampunipun sumerep panjenengan lebet kawontenan sae (Duh Kanjeng Rasulullah). (H.r. Al-Baihaqi wonten ing kitab Dalail an-Nubuwwah)

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Punapa wonten antawisipun kula lan panjenengan sami ingkang saget nindakaken kados ingkang dipun tindakaken tiyang estri Anshar kasebat? Piyambakipun kaicalan tiyang ingkang paling dikasihi inggih punika garwa lan kakangipun. Ananging, kasunyatanipun bab punika mboten ndamelipun duhkita, amargi wonten bab sanes ingkang piyambakipun sanget dipun kuwatosaken. Piyambakipun kuatos sanget kawontenan Rasulullah.

Musibah kagem piyantun normal kraos awrat sanget, ananing kagem piyambaipun kaanggep enteng, sasampunipun sumerep menawi Rasulullah lebet kewontenan ingkang sae. Endah edi peni temtunipun ungkapan ingkang medal saking manah ingkang tulus punika. “Sedaya musibah kraos ringan sasampunipun sumerep panjenengan lebet kawontenan sae.” Punika minangka bukti ketresnan ingkang agung sanget.

 

Ingkang kaping kalih, criyos Khubaib bin ‘Adi. Wonten ing warsa kaping sekawan Hijriyah, Kanjeng Nabi Saw. ngintunaken 10 shahabat kagem mucalaken Dinul-Islam dhumateng kabilah ‘Adhal lan Qarah awit panyuwunan piyambakipun sedaya. Ananging, wancinipun piyambakipun sedaya dumugi ing setunggaling papan antawis Usfan lan Makkah, kelompok alit punika dikepung dening 100 pemanah saking Bani Lihyan.

Para shahabat punika kasil berlindung wonten ing setunggaling gumuk alit. Para pemanah kasebat janji kanggem mboten mejahi piyambakipun sedaya sauger piyambakipun sedaya badhe mandhap. Para Shahabat mboten kersa mandhap, pramila kedadosan ugi peperangan ingkang mboten seimbang. 7 tiyang saking shahabat sedaya pungkasanipun syahid amargi panah mengsah punika, ngantos kantun Khubaib bin Adi, Zaid bin Datsinah lan setunggaling shahabat sanesipun. Tiyang-tiyang musyrik punika lajeng nangkep lan nangsuli kaping tiga nipun. Shahabat ingkang mboten dipun ngertosi asmanipun puniku lajeng mberontak, pramila tiyang musyrik puniku mejahi piyambakipun.

Saklajengipun shahabat Khubaib lan Zaid dipun bekta dhateng Makkah lan dipun sade dados budak. Ing wanci punika, wonten setunggaling kabilah naminipun Bani Harits ingkang nyimpen dendam kalih Khubaib, amargi piyambakipun sampun mejahi  pangageng piyambakipun sedaya ingkang naminipun Harits bin Amir ing Perang Badar. Kabilah punika salajengipun mundhut Khubaib kanthi niat kagem nyiksa lan mejahi Khabib.

Salajengipun, saben dinten Khubaib dipun siksa. Sasampunipun dinten-dintenan pasiksan punika dipun tindakaken kabilah punika, piyambakipun sedaya pungkasanipun krenteg niat mejahi Khabib. Saderengipun eksekusi dipun lampahaken, Khubaib nyuwun supados dipun keparengaken nindakaken shalat langkung rumiyin. Pramila Khubaib nindakaken shalat kalih rakaat. Sakbibaripun shalat, Khubaib noleh dhateng para algojo ingkang ngawasi sinambi ngendika, ”Manawa ora amarga dikira wedi mati, aku tambah rakaat shalatku.”

Sasampunipun puniku, Khubaib disalib ing setunggaling papan. Lajeng tanpa raos welas asih,  pasukan pemanah ngudani panah. Lebet kawontenan mekaten, setunggaling tiyang pengageng Quraisy murugi lan wicanten, “Apa sira seneng manawa Muhammad ngganteni sira, sanajan sira sehat wal afiat kara keluwarga ira?” Punapa kintenipun wangsulan Khubaib awit pitakenan kasebat? Piyambakipun kanthi tegar sanget, ngendika, “Demi Allah, aku ora gelem bareng karo bojoku lan anak-anakku kanggo nikmati kesenengan jagad iki, nalika Rasulullah lagi nemoni alangan sanajan keno eri.”

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Punika saestu bukti katresnan tulus ingkang kawujudaken kanthi tumindak ingkang nyata. Taksih kathah kisah shahabat sanesipun ingkang paring piwucal sae katresnan dhumateng Kanjeng Nabi Shallallahu ’alaihi wasallam. Punika katresnan ingkang nggerakaken  raga kagem nindakaken bab ingkang katingal mustahil saperangan tiyang sanes.

Saestunipun ketresnan dhumateng Kanjeng Nabi nuntut kula lan panjenengan sami kagem mbuktikakenipun. Bukti katresnan punika kagem  ndadosaken tepa palupi kula lan panjenengan sami wonten ing panggesangan punika. Katresnan dhumateng Rasulullah Shallallahu ’alaihi wasallam ugi kedah kawujud lebet ketaatan kaliyan dhawuhipun, nebihi sedaya awisanipun lan tansah maos shalawat dhumateng Nabi Shallallahu ’alaihi wasallam.

Kula lan panjenengan sami ugi kedah ngleresaken sedaya ngendikanipun, mulyaaken lan ngamalaken hadis-hadisipun, ndherekaken lan nglestantunaken sunnahipun, nglampahi wasiatipun lan mbela risalahipun.

Makaten, mugi Gusti Allah Ta’ala maringaken kula lan panjenengan sami katresnan ingkang tulus dhumateng Kanjeng Nabi Shallallahu ’alaihi wasallam lan ugi paring taufik supados kula lan panjengan sami saget buktikaken katresnan punika kanthi amal kasaenan ingkang nyata, Amin Ya Rabbal Alamin.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ  بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْم، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْم، وَتَقَبَّلَ مِنَّا تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم

 

 Khutbah Kaping Kalih

 

اَلْحَمْدُ لله عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِه،

وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِه، وأَشهدُ أنَّ نَبِيَّنَا مُحمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ اَلدَّاعِي إِلى رِضْوَانِه.

أَمَّا بَعْد؛

فَيَا عَبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلاَ تَـمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون.

ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الْهَادِي الْبَشِيْر، وَالسِّرَاجِ الْمُنِيْر، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَضْلِ الْكَبِيْر. فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَماَ صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْن، أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعَيْن، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنـِّكَ وَكَرِمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْن .

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَات، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإسَلَامَ وَالْمُسْلِمِيْن وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِيْن

اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا ، وَأَصْلِحْ أَئِمَّتَنَا وَوُلاَةَ أُمُورِنَا

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَقِيْمُوا الصَّلَاة…

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *