IkadiDIY.com

Naskah Khutbah Jumat 12 November 2021 Edisi 279, Ikadi DIY, Versi Bahasa Jawa: GESANG MENIKA PACOBAN

 GESANG MENIKA PACOBAN

Dening: H. Untung, S.Pd.
(Ketua PD Ikadi Kutai Kartanegara, Kaltim)

Nyalin Basa: Ust. Lasiman
(PD Ikadi Sleman, D.I. Yogyakarta)

 

 

Download PDF Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

Download MS Word Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

 

الْحَمْدُ للّهِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور

 أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، الْغَفُورُ الشَّكُور، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، مَصُوْنٌ مِنَ الظُّلْمِ وَالْجُوْر.

 اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْر.

أَمَّا بَعْد؛

فَيَا عِبَادَ اللّٰه، اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ التَّقْوَى، وَاصْبِرُوْا عَلَى الْمُصِيْبَةِ وَالْبَلْوَى، قَالَ تَعَالَى: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور»

 

Jamaah Jumat Rahimakumullah,

Sumangga kita ngunjukkaken puji syukur awit sakathahing nikmatipun Allah ingkang linangkung dhumateng kita. Linangkung nikmat iman lan Islam sahingga kita tasih saged nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nebihi pepacuhipun. Kita ugi patut syukur awit nikmat sehat ingkang tasih kita raosaken. Menapa malih ing salebeting swasana pandemi ingkang kasarasan menika rinaos saklangkung awis. Kita kathah mrisani priyantun ngalami sakit ingkang kepara dumugi pralaya. Mugi tangga tepalih, sedherek, utawi sanak kadang ingkang nembe nampi pacoban kanthi gerah enggal kaberat dening Allah. Lan kita sedaya ingkang makempal ing papan menika mugi tansah jinangkung ing kasarasan lan kaparingan kekiyatan dening Allah kangge manfaataken nikmat sehat menika kagem ngibadah lan ngabekti dhumateng Allah.

 

Jamaah Jumat Rahimakumullah,

Gesang ing ndonya menika pacoban. Allah Swt. ngersakaken nyipta manungsa ing ndonya, lajeng Panjenenganipun paring pacoban. Pramila mboten wonten setunggal titah kemawon ingkang saged uwal saking pacobanipun Allah. Donya minangka Darul Bala’ utawi papan ujian lan akhirat minangka Darul Jaza’ utawi papan piwalesan. Menika sunnatullah ingkang lumampah dhumateng para manungsa ing alam donya. Pramila saben manungsa mesthi nate pikantuk pacoban saking ngarsanipun Allah. Wonten ingkang gagal salebeting ngupaya, wonten ingkang kaparingan sakit ingkang mboten mantun, wonten ingkang nampi pacoban kanthi miskin, lan ugi wonten ingkang pikantuk mapinten-pinten pacoban sanesipun. Allah paring pangandika,

 

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

“Panjenenganipun Allah ingkang ndadosaken pejah lan gesang kangge nyobi tumrap manungsa, sinten ingkang langkung sae amalipun. Lan panjenenganipun Maha Prakosa lan Maha  Paring Pangapunten.” (Q.s. Al-Mulk: 1-2)

Allah ugi nerangaken wonten Surah Al- Baqarah ayat 155 bilih saweneh saking pacobanipun Allah tumrap manungsa antawisipun gangsal bab: raos ajrih, raos luwe, kirang bandha, kecalan jiwa/piyantun ingkang kinasih, lan kekirangan woh-wohan. Pangandikanipun Allah,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنََ

“Lan temen bakal ingsun paring pacoban tumrap sliramu kanthi sethitik rasa wedi, kluwen, kurang bandha, jiwa, lan woh-wohan. Lan kabarna tumrap wong-wong kang padha sabar.” (Q.s. Al-Baqarah: 155)

Gangsal wujud ujian menika saged kita sekseni nemahi saweneh sedherek kita wonten ing sadhengah papan, mliginipun ing negari-negari ingkang wonten konflik utawi peperangan. Peperangan nuwuhaken raos ajrih lan ngicali raos aman. Peperangan ugi nuwuhaken icalipun nyawa/bebanten piyantun-piyantun kinasih. Menawi kedlarung, peperangan nuwuhaken kaluwen lan kekirangan bandha ugi tetedhan. Kita piyambak ing Indonesia ugi kaum muslimin saindenging jagad tasih nampi pacoban ingkang ngancam jiwa arupi Pandemi Covid-19 ingkang sampun lumampah setunggal setengah tahun lan dereng purna.

Sinaosa mekaten, kita kedah yakin bilih Allah mboten badhe paring pacoban dhumateng manungsa nglangkungi wates kekiyatanipun. Amargi Allah sampun nelakaken wonten salebeting Al-Quran, “Allah ora ngeboti sawenehing wong kejaba miturut kekuwatane.” (Q.s. Al-Baqarah: 286). Pramila, awrat kados menapa pacoban ingkang tinampi tiyang mukmin, mesthi tasih wonten salebeting kekiyatanipun.

Lan salebeting Pandemi Covid-19 kita ugi kedah yakin bilih satunggaling wekdal samangke meshti badhe mberat. Amargi Rasulullah paring pangandikan bilih sedaya sesakit mesthi wonten jampinipun. Rasulullah ngendika,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Saben penyakit ana obate/jampine, mula menawa cocog antarane obat lan penyakit mesthi bakal mari kanthi idine Allah Swt.” (H.r. Muslim)

 

Jamaah Jumat Rahimakumullah,

Tumrap piyantun ingkang iman, kejawi ngupaya nindakaken ikhtiyar kangge medhot Pandemi menika kanthi vaksin lan njagi protokol kesehatan, kita ugi ningkataken ngibadah nyelak sumendhe dhumateng Allah lan ngathahaken dzikir ugi nyenyuwun ndhumateng Allah. Kanthi amalan-amalan menika, kita nggadhahi pangajab Allah badhe ngicali musibah menika lan mboten ndadosaken adzab tumrap kita sedaya. Allah Swt. ngendika,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ  وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

“Allah babar pisan ora bakal paring adzab tumrap dheweke saksuwene sliramu (Muhammad) ana ing antarane (dheweke), lan Allah ora paring adzab saksuwene dheweke nyuwun pangapura.” (Q.s. Al-Anfal: 33)

Piyantun mukmin kedahipun yakin bilih pacoban minangka kangge sarana ngresiki dosa lan ngangkat drajatipun. Allah badhe mirsani sinten kawulanipun ingkang istiqomah lan sinten ingkang luntur imanipun amargi ujian ingkang tinampi. Pramila, sinten kemawon ingkang ngajeng-ajeng pangapunten lan suwarganipun Allah, piyambakipun kedah siap nampi ujian. Menawi piyambakipun sabar lan tetep istiqomah kanthi syariatipun Allah, pramila dosanipun badhe dipun apunten lan drajatipun badhe dipun angkat dening Allah. Allah paring pangandika,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

“Apa manungsa ngira menawa dheweke bakal dinengke wae mung ngucap aku wus iman, kamangka dheweke ora diuji? Temen ingsun (Allah) bener wis paring pacoban marang wong-wong sadurunge dheweke, Allah mesthi ngawuningani wong-wong kang bener lan mesthi ngawuningani wong-wong kang goroh.” (Q.s. Al-Ankabut: 2)

Rasulullah paring pangandika,

وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

“Lan pacoban bakal tansah nemahi saweneh kawula, nganti dheweke lumaku ing bumi tanpa ana dosane sethithik-sethitika.” (H.r. Ahmad)

Mugi Allah paring pengayoman dhumateng kita sedaya saking Pandemi Covid-19, enggal mberat pandemi menika saking lumahing bumi, lan tansah paring kesabaran dhumateng kita kagem ngadhepi sedaya pacobanipun Allah ing donya menika. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

 

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَاِيِّاكُمْ بما فيه مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، وَتَقَبَّلْ مِنِّيْ وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ اِنّهُ هُوَ السَّمِيْعُ اْلعَلِيْمُ.

 

 Khutbah Kedua

 

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْل، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِير.

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، الْهَادِيْ اْلأَمِيْن، وَالسِّرَاجُ الْمُنِير.

صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْد؛

فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالَ تَعَالَى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِه، وَثَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِه، فَقَالَ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما»ً.

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ اْلأُمِّيِّ وَعَلى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُك، وَخَطَّ بِهِ قَلَمُك، وَأَحْصَاهُ كِتَابُك، وَارْضَ اللّهُمَّ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين، أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّحِمِينَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعْوَات.

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِيْنَناَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَ الَّتِى فِيْهَا مَعَاشُنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِى فِيْهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِى كُلِّ خَيْر، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شرٍّ.

اللهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ، وَاْلوَبَاءَ، وَالزَّلاَزِلَ، وَاْلمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَا خآصَّة، وَسَائِرِ بِلاَدِ اْلمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّء الْأَسْقَامِ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَقِيْمُوا الصَّلَاة.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *