IkadiDIY.com

Naskah Khutbah Jumat 31 Desember 2021 Edisi 286, Ikadi DIY, Versi Bahasa Jawa: NGENINGAKEN MALIH HAKEKAT AL-INSAN

NGENINGAKEN MALIH HAKEKAT AL-INSAN

Dening: Ust. Denis Arifandi Pakih Sati, Lc. M.H

(PW Ikadi D.I. Yogyakarta)

Nyalin Basa: Ust. Lasiman

(PD Ikadi Sleman, DIY)

 

Download PDF Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

Download MS Word Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْن، ثُمَّ جَعَلَهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَكِيْن، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْن.

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه، رَبُّ الْعَرْشِ الْقَوِيِّ الْمَتِيْن، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، سَيِّدَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْن.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ  بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّين.

أَمَّا بَعْدُ؛

فَيَا أَيُّهاَ الْمُسْلِمُوْنَ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، وَاسْتَمْسِكُوْا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، قَالَ تَعَالىَ: «يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»

 

Jamaah Jumat rahimakumnullah,

Ing pungkasaning tahun 2021 menika kedahipun kula lan panjenengan ngeningaken malih hakekat dhiri pribadhi kita sedaya. Wonten saweneh pangandikan; “sinten ingkang saged mangertosi dhateng dhiri pribadinipun, Pramila saged mangertosi dhumateng Gustinipun.” 

Islam mbiji manungsa minangka lemah sekepel lan sebulan ruh saking Allah, kekalihipun nyawiji lajeng maujud supados saget mujudaken ketauhidan. Allah paring pangandikan: 

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

”Elinga rikala Gustinira dhawuh marang malaikat satemene ingsun bakal nyipta manungsa saka lemah Mula sawise ingsun sampurnakake kedadeyane lan ingsun sebulake tumrap dheweke ruh ciptaningsun, mula kudune sliramu padha tumelung kanthi sujud marang panjenengane.” (QS. Shad: 71-72). 

 

Jamaah Jumat rahimakumullah,

Menika mula buka kedadosanipun manungsa lemah sekepel lan sebulan ruh, kekalihipun nyawiji sampurna wonten sesambetan antawis setunggal lan setunggalipun saengga dumadosing manungsa ingkang kula panjenengan mangertosi ing panggesangan menika. 

Piyambakipun mboten namung lemah sekepel kemawon kados ingkang saderengipun dipun sebulaken ruh, lan sanes ruh ingkang uwal saking lemah sekepel, nyawiji manunggal  sampurna ingkang nggadhahi kaluwihan piyambak-piyambak. Kekalihipun sak estu benten.

Rikala syahwat mubal lan mboten saged dipun kendhaleni, pramila piyambakipun celak dhateng lemah sekepel amargi piyambakipun sesambetan kaliyan raga. Ananging piyambakipun ugi mboten namung badan kados sato kewan. Manungsa ugi nggadhahi kesagetan kangge menggalihaken, pepenginan, lan milih. Perkawis menika mboten kuwawa dipun lampahi lan mboten dipun gadhahi dening sato kewan. 

Rikala gumeter lan sumunar, pramila piyambakipun langkung celak dhateng sebulan ruh amargi piyambakipun obah kanthi ruhipun tumuju alam sanyata ingkang winates. Namung kemawon piyambakipun sanes ruh murni kados malaikat. Piyambakipun nggadhahi jasad ingkang mboten saged uwal lan dipun pisahaken.

 

Sidhang jamaah jumah rahimakumullah,

Mangga sami migatosaken setunggaling wekdal ingkang minulya inggih punika wekdal dipun paringaken wahyu dhumateng Rasulullah Saw. Menapa wekdal semanten Rasulullah ruh murni lan saged salaman dhateng Jibril lan saged nampi wahyu saking Jibril? Jawabipun mboten. Rasul nampi wahyu saking Gusti Allah lumantar Malaikat Jibril kaliyan ruh lan jasadipun. Mboten ruh kemawon ingkang pinanggih kaliyan Jibril As. Menika minangka dalil bilih kekalih unsur menika mboten saged dipun pisahaken.

Allah paring pangandikan,

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

“Ojo sliramu ngobahake ilatmu kanggo maca Al- Quran amarga pengin cepet-cepet mangerteni. Satemene wus dadi tanggunganingsun ngumpulake ing dhadhamu lan ndadekake pinter anggonira maca. Menawa ingsun wus rampung maca mula tirokna.” (Q.s. Al-Qiyamah: 16-18) 

Akal obah, lisan ugi obah. Jiwa ugi ndherek gumregah wonten ing wekdal wahyu tumurun. Pramila Rasul kuwatir manawi wonten apalan Quran ingkang lepat. Salajengipun Allah Swt. nentremaken menawi mboten badhe wonten ingkang lepat. Amargi Allah piyambak ingkang badhe njagi badhe dipun kempalaken lan dipun waos.

Sidhang jamaah jumat rahimakumullah,

Menika ingkang dipun wastani manungsa utawi al-Insan kanthi inti lemah sekepel lan sebulan ruh. Saben upaya ingkang nafsiraken satunggaling unsur lan nilaraken unsur sanesipun badhe nemahi cabar utawi mboten kasil dumugi dhateng kasunyatan, sami mawon unsur lemah sekepel utawi sebulan ruh. Pandom ingkang lepat tansah negesi al-Insan kanthi salah satunggaling unsur kemawon utawi dominan satunggaling unsur lan ngiwakaken unsur sanesipun. 

Kaum materialisme ngungggulaken jasad lan materi ngiwakaken unsur ruh, lajeng piyambakipun mbebasaken kangge nikmati sedaya syahwat, kenikmatan lan materi. Wekasan dados bangunan materi ingkang kosong saking pletiking sinar/cahya. 

Kaum rohaniyah/bathiniyah ngunggulanen unsur ruh lan ngiwakaken jasad piyambakipun nindhes lan ngasoraken, kepara saweneh wonten ingkang ngupaya nyiksa lan ngunjara supados saged ngumbulaken ruh. Mekaten klaim ingkang lepat. Lan menika ingkang dipun tindakaken Pandhita. Piyambakipun nglirwakaken tanggel jawabipun supados makmuraken bumi lan dados khalifah wonten ing alam donya menika.

Kamangka salebeting Islam manungsa kaparingan sesanggeman kados wonten pangandikanipun Allah, 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Elinga rikala Gustinira dhawuh marang malaikat satemene ingsun bakal ndadekake wakil/khalifah ing bumi…” (Q.s. Al-Baqarah: 30).

Islam mulyakaken manungsa lan paring piwucal marang piyambakipun. Allah paring pangandika,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

 “Lan satemene ingsun mulyakake anak turune Adam. Ingsun angkat dheweke ing dharat lan laut, ingsun paring dheweke rejeki kang becik lan ingsun paring kaluwihan kang sampurna tinimbang makhluk liyane kang ingsun ciptakake.” (Q.s. al-Isra’: 70)

 

Sidhang jamaah Jumat rahimakumullah,

Kuwajibaning manungsa wonten ing agama Islam mboten naming dhahar saha ngunjuk kados sato kewan. Ugi mboten namung ndamel barang-barang. Manungsa menika minangka khalifah ing bumi, makmuraken, njejegaken keadilan, nginggilaken ruh. Kuwajibanipun ngibadah kanthi sampurna, akidah ingkang leres, nindakaken syiar agama, lan nindakaken inti pangggesangan supados alam donya menika jejeg. 

Al-Quran njelasaken,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

“Lan jiwa uga panyampurnaane (ciptanipun). Pramila Allah paring ilham marang jiwa menika (jalan kefasikan lan ketakwaanipun).  Satemene padha bathi wong-wong kang nyucekake jiwanipun. Lan temen bakal rugi wong kang ngregeti.” (Q.s. Al-Syam: 7-10).

Satunggaling manungsa mboten badhe pikantuk istiqomah menawi mboten saged manunggalaken jasad lan ruh. Piyambakipun kedah saged nampi jiwa lan nyampurnakaken sedaya kesaenan kanthi kekalihipun.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالِّذكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم

  

Khutbah Kaping Kalih

 

اَلْحَمْدُ لله عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِه، وَأَشهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِه، وأَشْهَدُ أنَّ نَبِيَّنَا مُحمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلٰى رِضْوَانِه.

أَمَّا بَعْدُ؛

فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، وَأَطِيْعُوْهُ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى.

ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الْهَادِي الْبَشِيْر، وَالسِّرَاجِ الْمُنِيْر، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَضْلِ الْكَبِيْر. فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ:

«إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً»

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَماَ صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيْدٌ مَـجِيْد، وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْـخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْن، أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعَيْن، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنـِّكَ وَكَرِمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْن.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ، وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ، اْلأَحْيآءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَات، وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَات.

اللّٰهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا، وَأَصْلِحْ أَئِمَّتَنَا وَوُلاَةَ أُمُورِنَا.

اللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ، وَاْلوَبَاءَ، وَالزَّلاَزِلَ، وَاْلمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَا خآصَّة، وَسَائِرِ بِلاَدِ اْلمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ.

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّء الْأَسْقَامِ.

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة، وَالْمُعَافَاةِ الدَّائِمَة، فِي دِيْنِنَا وَدُنْيَاناَ وَأَهْلِنَا وَمَالِناَ.

اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

والْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَقِيْمُوا الصَّلَاة.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *