IkadiDIY.com

Naskah Khutbah Jumat 24 Desember 2021 Edisi 285, Ikadi DIY, Versi Bahasa Jawa: BEBAYA MANAH INGKANG ATOS

BEBAYA MANAH INGKANG ATOS

Dening: Ust. Wahyudin, S.Pd.I
(Sekretaris PW Ikadi DIY)

Nyalin Basa: Ust. Indra Gunawan, S.ST
(Bendahara PD Ikadi Bantul, DIY)

 

Download PDF Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

Download MS Word Materi Khutbah Jumat Ikadi klik dibawah ini:

 

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَوَّرَ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ الْإِيْمَان، وَفَهَّمَنَا مِنْ أَسْرَارِ الْحَدِيْثِ وَالْقُرْآن.

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه، رَبُّ الْعَرْشِ الْمَلِكُ الدَّيَّان، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، جَاءَ بِبَالِغِ الْحُجَّةِ وَسَاطِعِ الْبُرْهَان.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّين

 بِإِحْسَان.

أَمَّا بَعْدُ؛

فَيَا أَيُّهاَ الْمُسْلِمُوْنَ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، وَاسْتَمْسِكُوْا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، قَالَ تَعَالىَ: «يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»

 

Ayyuhal Ikhwan Rahimakumullah,

Allah Swt. nyemamah tiyang ingkang manahipun atos kados sela. Manah ingkang kados mekaten mboten piguna tumrap piyambakipun, malah kepara saged mbebayani dhateng dhiri pribadinipun lan ugi tiyang sanes. “Rambu-rambu ing margi ” ugi bakal dipun terak supados saged nggayuh kekarepanipun hawa nepsu. Menapa ingkang dipun awisi bakal dipun tindakaken. Menika bahayanipun manah ingkang atos.

Allah Swt. paring dhawuh bilih tiyang ingkang atos manahipun badhe nemahi kacilakan, wonteng ing donya lan ing akhirat. Sumangga kita nggatosaken pengetanipun Allah ‘Azza wa Jalla ngengingi manah ingkang atos punika. Kasebat wonten ing surat Az-Zumar ayat 22 ingkang suraosipun,

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِّن رَّبِّه ‌ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكرِ اللّٰهِ ‌ؕ اُولٰٓٮِٕكَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِينٍ

“Wong kang atine wus binuka dening Allah mangerti Agama Islam, tur wong mau ana ing pepadhanging pituduh saka Pangerane, apa wong kang mangkono iku padha karo wong kang ditutup atine? Cilaka wong kang atine atos kanggo eling ing Allah, wong-wong mau tetela anggone padha sasar.” (Q.s. Az-Zumar: 22 )

Ibnu Athaillah wonten ing kitab al-Hikam maringi panjelasan ciri-ciri tiyang ingkang pejah manahipun. Antawisipun nggih punika mboten gadhah raos kelentu dhateng lampahan dosa lan ninggalaken ngibadah ingkang dipun wajibaken dening Allah. Wonten ugi ingkang mboten ngraosaken kabingahan nalika nindakaken ketaatan. Lan mboten raos ajrih babar pisan nalika nindakaken dosa lan maksiat. Piyambakipun langkung ngutamakaken bisikan saking hawa nepsu tinimbang timbalan bebener saking Allah Ingkang Maha Kuasa. Dados lumrah menawi tiyang ingkang atos manahipun kados mekaten bakal nemahi kacilakan ing donya lan ing akhiratNa’udzubillahi min dzaalik!

Ayyuhal ikhwan rahimakumullah,

Allah paring pangandikan wonten ing Surat al-Furqan ayat 43,

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

“Apa sira sumurup, sapa wong kang mangeran marang hawa nafsune? Apa sira Muhammad dadi wakil tukang njaga dheweke anggone mangeran hawa nafsune mau?”
(Q.s. Al-Furqan: 43 )

Wonten ing ayat punika, Allah paring panjelasan bilih Rasulullah SAW mboten badhe dados pangayoman dhateng tindak tanduk lan penyimpangan tiyang-tiyang ingkang sampun ndamel hawa nepsu minangka sesembahanipun amargi manahipun sampun pejah. Kanjeng Rasul ugi mboten saged mbangsulaken pepadhanging manah ingkang peteng ndhedhet punika dhateng pepadhanging bebener. Kados mekaten ingkang dipun ngendikaaken dening an-Nasafi wonten ing kitab tafsiripun. (Madarik at-Tanzil: 3/795)

Allah Swt. ugi ngemutaken bilih manah ingkang atos menika mboten paring faedah/manfaat. Piyambakipun dipun kalahaken dening sela-sela, ingkang senajan mboten gadhah manah, ananging tetep paring manfaat kagem manungsa. Kados ingkang dipun udharaken dening Allah ing Q.s. Al-Baqarah ayat 74 menika,

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۗ  وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۗ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

“Sawuse kang mangkono, nuli atinira padha atos, banjur ati mau kaya dene watu utawa malah luwih atos. Awit sanyata sawenehing watu iku ana kang ngetuk mili kali-kaline, lan saweneh ana kang mblegag nuli metu banyune, lan saweneh maneh ana kang gemlundhung sabab dening wedi ing Allah, lan Allah ora supe marang barang kang sira tindakake.” (Q.s. Al-Baqarah: 74).

Dados, ing antawisipun sela-sela kasebat tasih wonten ingkang maringi manfaat kagem manungsa, inggih menika saget ngedalaken toya kagem sumber pagesanganipun manungsa. Malah wonten sela ingkang dhawah geser amargi ajrih marang Allah Swt. Tegesipun, sela ingkang kita tepang minangka titah pejah kados-kados tasih nggadhahi manah saengga ajrih marang Ingkang Nitahaken.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah,

Mangga kita sami mirsani ciri-cirinipun tiyang ingkang manahipun sampun pejah lan atos kados sela.

Sepisan, mboten saget ngresepi isinipun ayat-ayat Alquran ingkang dipun waos. Piyambakipun mboten rumaos ajrih nalika dipun aturaken ayat-ayat ancaman Allah. Manahipun sampun nyimpang saking Alquran, sanajan Alquran minangka sumber cahya lan pitedah dhumateng tiyang-tiyang ingkang iman. Pramila kita kedah waspada lan tansah mawas dhiri. Punapa kita ingkang tansah maos ayat-ayat Alquran ingkang kathah ugi saged tadabbur dhumateng ayat-ayat kita waos menika?

Shahabat Ustman bin Affan nate ngendika,

لَوْ أَنَّ قُلُوْبَنَا طَهُرَتْ مَا شَبِعْنَا مِنْ كَلَامِ رَبِّنَا

”Yen ati kita resik, yekti ora bakal rumangsa wareg maca dhawuh Pengeran kita (Alquran). (Al-Bidayah wa an-Nihayah: 7/240 )

Kaping kalih, mboten rumaos ewed pakewed tumrap ibadah ingkang mboten dipun tindakaken saha mboten getun dhateng kalepatan ingkang sampun dipun lampahi. Artosipun, mboten wonten pengaruh menapa kemawon saking ibadah ingkang dipun lampahi.

Piyambakipun wantun lan malah rumaos entheng ninggalaken kewajiban, kados shalat, siyam, zakat, lan haji. Kosok wangsulipun, piyambakipun rumaos ayem nalika nindakaken dosa lan maksiat. Katentremanipun tiyang ingkang nglampahi dosa lan maksiat menika amargi manahipun sampun mboten piguna malih minangka “pangilon” ingkang saged nggambaraken maksiat ingkang dipun tindakaken wonten ing ngajengipun pangilon menika.

Rasulullah Saw paring dhawuh,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ

“Fitnah-fitnah kuwi bakal di adhepno marang ati, kaya klasa, sak ler nuli sak ler. Ati kang kalah karo fitnah mahu, bakal dititik kelawan werna ireng. Lan ati kang nolak fitnah mahu, bakal dititik werna putih. Saengga ati ngono ana rong perangan, ati kang putih kaya watu marmer, saengga fitnah apa wae ora bisa mbebayani marang dheweke, salawase langit lan bumi ana. Dene ati liyane kang werna ireng jet, kuwi kaya panci kang kuwalik, ora ngerteni barang kang apik  lan ora nolak barang kang ala, kejaba mung nuruti hawa nepsune.” (H.r. Muslim)

Kaping tiga, tansah klelep ing laku maksiat. Menika amargi manahipun mboten ngraosaken malih awonipun dosa ingkang dipun tindakaken. Kepara, piyambakipun malah bingah kaliyan tumindak maksiat ingkang dipun lampahi amarga ical raos lengsem ing sak lebeting manah. Pramila piyambakipun mboten peduli dhateng Allah ingkang mirsani sedaya ingkang dipun tindakaken dening manungsa.

Rasulullah paring dhawuh,

إنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأنَّهُ قاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخافُ أنْ يَقَعَ عليه، وإنَّ الفاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبابٍ مَرَّ علَى أنْفِهِ فقالَ به هَكَذا

“Saktemene wong mukmin nalika nyawang marang dosa-dosane, kaya-kaya dheweke ana ing ngisor gunung, lan dheweke kuwatir gunung mahu bakal ambruk marang dheweke. Anadene wong kang Fajir (wong kang akeh tumindak dosa), dheweke nalika nyawang marang dosane kaya dene nyawang laler kang menclok ana ing irunge. Banjur dheweke nggusah laler mahu kaya ngene (dheweke nganggep remeh marang dosa)” (H.r. Al-Bukhari)

 Hadirin rahimakumullah,

Kaping sekawan, sengit dhumateng pitutur ingkang becik lan dhumateng para ulama. Menika amargi manah ingkang atos mboten mempan kaliyan pinten-pinten nasihat/pitutur saking tiyang sanes. Sedaya pitutur dipun anggep minangka pepalang margi kagem nggayuh maremipun hawa nepsu. Pramila, piyambakipun ugi sengit dhateng tiyang ingkang maringi pitutur, inggih menika para ulama.

Salajengipun tumindak ingkang badhe dipun lampahi amargi raos sengit/gething dhateng para ulama inggih punika ngupiya kados pundi caranipun supados saged nutup tutukipun para ulama ingkang katingal tansah ngalang-alangi pepinginan lan hawa nepsunipun, kanthi cara menapa kemawon. Saperangan ulama dipun bungkam kaliyan perkawis ingkang ngremenaken kados wanita, bandha lan kalenggahan. Saperangan sanes dipun ancem, dipun teror, dipun fitnah, dipun kunjara, dipun siksa, lan kepara dipun pejahi.

Kaping gangsal, kedanan dhateng donya tanpa nggatekaken dosa. Piyambakipun kapusan marang donya ingkang fana lan namung fatamorgana. Donya ingkang ketingal sae sanget menika ndadosaken tiyang ingkang pejah manahe dados serakah/rakus lan kajeng nggadhahi sedayanipun. Malah supagos saged nggayuh kanikmatan donya lan hawa nepsu, piyambakipun mboten peduli malih dhateng aturan lan larangan saking agami.

Manahipun manungsa ingkang sampun dipun kuasani dening katresnan dhateng donya lan supe dhateng akhirat, nyebabaken ical raos ajrih tumrap pengetan pejah, siksa kubur, lan siksa naraka ing akhirat. Sedaya pepenget bab siksa ing akhirat babar pisan mboten dipun gatekaken.

Allah ngendika wonten ing Q.s. As-Sajdah: 12,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

Lan ndaheba anggone anggegirisi, manawa samungguha sira sumurup nalika wong-wong kang duraka nungkulake sirah-sirahe ana ing ngarsaning Pangerane, dheweke padha munjuk: Dhuh Pangeran kawula, kawula sampun sumerap lan mireng, mugi Paduka mangsulaken kawula dhateng Donya, kawula tamtu badhe nglampahi kasaenan, saestunipun kawula sapunika sampun yakin.’”
(Q.s. As-Sajdah: 12)

 Maasyiral Muslimin Rahimakumullah,

Mekaten pinten-pinten katerangan bab awonipun manah ingkang atos. Mugi-mugi Allah Swt. njagi kita saking manah ingkang atos saha tansah maringi pitedah dhateng cahya hidayahipun, Amin Ya Rabbal Alamin.

بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالِّذكْرِ الْحَكِيمِ ، وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم

 

 Khutbah Kedua

 

اَلْحَمْدُ لله عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِه، وَأَشهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِه، وأَشْهَدُ أنَّ نَبِيَّنَا مُحمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلٰى رِضْوَانِه.

أَمَّا بَعْدُ؛

فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، وَأَطِيْعُوْهُ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى.

ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الْهَادِي الْبَشِيْر، وَالسِّرَاجِ الْمُنِيْر، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَضْلِ الْكَبِيْر. فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ:

«إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً»

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَماَ صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيْدٌ مَـجِيْد، وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْـخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْن، أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعَيْن، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنـِّكَ وَكَرِمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْن.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ، وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ، اْلأَحْيآءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَات، وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَات.

اللّٰهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا، وَأَصْلِحْ أَئِمَّتَنَا وَوُلاَةَ أُمُورِنَا.

اللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ، وَاْلوَبَاءَ، وَالزَّلاَزِلَ، وَاْلمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَا خآصَّة، وَسَائِرِ بِلاَدِ اْلمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ.

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّء الْأَسْقَامِ.

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة، وَالْمُعَافَاةِ الدَّائِمَة، فِي دِيْنِنَا وَدُنْيَاناَ وَأَهْلِنَا وَمَالِناَ.

اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

والْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَقِيْمُوا الصَّلَاة.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *